1. Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest Portico Marina Sp. z o. o.
  i Wspólnicy Sp. k., NIP:5272738969, KRS:0000563194 z siedzibą w Warszawie, ul. Spokojna 5, 01-044,  adres email: info@porticomarina.pl, kom: +48 570 192 000, tel: +48 22 749 17 30. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się na w/w adres lub adres e-mail, a także telefonicznie na podany powyżej numer kontaktowy.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. zawarcia oraz realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji mowy),
  b. udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes –udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
 1. Dane osobowe są przechowywane:  przez okres realizacji umowy; przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tych okresach przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Brak podania tych danych uniemożliwia realizację umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.
 3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu, usług IT, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. COOKIES: w trakcie korzystania z naszej strony internetowej serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki te są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są one do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Operator serwisu – Portico Marina Sp. z o. o.  – jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, a także przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu preferencji i zachowań użytkowników.