Wyjątkowe miejsce w jednym z najpiękniejszych zakątków Mazowsza. Poznaj inwestycję Portico Marina w unikatowej lokalizacji nad Jeziorem Zegrzyńskim. Prestiżowe apartamenty z urzekającym widokiem na jezioro i marinę oraz bliskość natury pozwalają cieszyć się każdą spędzoną tu chwilą. Najbliższa okolica inspiruje do całorocznych aktywności rekreacyjno – sportowych i daje przestrzeń do relaksu. Najwyższy standard i liczne udogodnienia – marina, basen, wellness&spa, sala do squasha czy kort do padla – doskonale odpowiadają na potrzeby tych, którzy Portico Marina nazywać będą drugim domem. A to wszystko tak blisko bijącego serca Warszawy.

Prestiżowe
apartamenty

Unikatowa lokalizacja
nad Jeziorem
Zegrzyńskim

Marina

Strefa
Wellness&SPA

zapraszamy
na spotkanie

Portico Marina Sp. z o.o.
i Wspólnicy Sp. k.
ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa

info@porticomarina.pl
kom: +48 570 192 000
tel: +48 22 749 17 30

zamknij

  1. Administrator danych: Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie Portico Marina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa, Dane kontaktowe: adres email: info@porticomarina.pl, tel +48 22 749 17 30
  2. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy.
  3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, o której to przesłance mowa w art. 6 ust. 1b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej: „RODO”.
  4. Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą złożonych zapytań.
  5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji przed zawarciem umowy.
  6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. Zapytania lub zgłoszenia dotyczące danych osobowych prosimy kierować na adres email: info@porticomarina.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
  7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak ich podania spowoduje brak możliwości realizowania przez Administratora wobec Państwa działania opisanego w punkcie 2 powyżej.